ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

І. Общи условия
1. Този електронен магазин, принадлежи на фирма „МСТ - Машини Сервиз Технологии” ЕООД, с адрес на регистрация: гр. София, ул. Н. Лилиев 10, ЕИК: BG204601370
2. Ние сме производители и директни вносители и дистрибутори на продуктите, които предлагаме.
3. Общите условия дефинират правните взаимоотношения, които настъпват при покупка на артикули от посочения онлайн магазин, между „МСТ - Машини Сервиз технологии” ЕООД от една страна, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и потребителя-клиент от друга, наричан по-долу за краткост КЛИЕНТ.
4. Натискането на бутона "ПОРЪЧАЙ" се счита за израз на съгласие с посочените условия за ползване на електронния магазин.
5. ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя настоящите условия по всяко време, без за това да е нужно предварително известие. Ревизираните условия влизат в сила след публикуването им на сайта.
ІІ. Продукти
1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КЛИЕНТА:
- избор от продукти, които той може да закупи.
- точна информация (вносител, производител, грамаж, условия за съхранение, начин на ползване) за продуктите, които КЛИЕНТЪТ може да закупи
- точна цена на продуктите, които КЛИЕНТЪТ може да закупи.
ІІІ . Цени
1. Цените в интернет магазина са за 1 брой с включен ДДС, освен ако не е обявено друго.
2. Обявената цена на продукта не включва цената на доставка, ако има такава. Цената за доставка се добавя към обявената за продукта цена.
3. Цените в интернет магазина могат да бъдат сменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предварително уведомяване на страницата на магазина. КЛИЕНТЪТ заплаща цената, която е обявена в момента на правене на заявката.
4. Намаленията на цените в интернет магазина се записват като цената се зардасква и до нея се поставя новата цена.
ІV. Поръчки
1. С натискането на бутона „Поръчай”, КЛИЕНТЪТ става автоматично страна по настоящия договор, както е описано в ЗЗП (Закона за защита на потребителите).
2. Дадена стока се счита за поръчана или заявена от КЛИЕНТА, след като КЛИЕНТЪТ е получил имейл, че поръчката е в ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА. Ако до 48 часа КЛИЕНТЪТ не получи имейл със съобщение, че поръчката му е приета и е в ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА, то дадената стока се счита, че не е поръчана.
3. При некоректен телефон или адреса за доставка, поръчката се счита за канселирана и няма да бъде доставена.
V. Доставка
1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави без дефект продуктите, поръчани в интернет магазина на КЛИЕНТА в указаните по-долу срокове.
2. КЛИЕНТЪТ се задължава да осигури достъп на извършващия доставката на посочения от него адрес.
3. За район СОФИЯ - доставката се извършва от куриерска фирма „Рапидо”от ВРАТА до ВРАТА и спрямо работното време на фирмата. За страната - доставката се извършва от фирма „Рапидо” от ВРАТА до ВРАТА и спрямо работното време на фирмата.
4. Цената на доставката е без посочване на точен час или други допълнителни услуги. При желание от страна на КЛИЕНТА поръчката да бъде доставена в точен час и ден, разходите по доставката са за сметка на КЛИЕНТА.
5. Срокове за доставка, при условие, че адресът и телефонът на КЛИЕНТА са потвърдени в деня на поръчката или вече съществуват в нашата база данни, са:
- за София – от 1 до 3 работни дни от потвърждение на поръчката.
- за страната – от 1 до 5 работни дни и по график за обслужване на населените места на куриерска фирма „Рапидо”.
6. Ако КЛИЕНТЪТ не осигури достъп до обявения адрес за доставка, поръчката се счита за канселирана. При желание от страна на КЛИЕНТА поръчката може да бъде извършена и след изтичане на срока за доставка, но само при условие, че КЛИЕНТЪТ заплати разноските по транспорта и доставката.
7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне на поръчката по вина на куриерската фирма.
VI. Плащане
1. Плащането може да бъде извършено:
1.1. С банков превод, като сумата за поръчката трябва да бъде преведена по банковата сметка на ДОСТАВЧИКА, преди поръчаните продукти да напуснат склада.
1.2. С наложен платеж, като сумата се заплаща в момента на получаване на поръчката на куриера.

1.3. Чрез кредитна/дебитна карта през виртуален ПОС терминал.
VIІ. Отказ и връщане на заявена и доставена стока
1. Съгласно ЗЗП, чл, 55, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от закупената стока в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й, без да посочва причина и без да дължи каквито и да било компенсации. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят се е отказал от стоката. В този случай транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни. Потребителят е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
2. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на КЛИЕНТА и не се възстановяват.
VІІI. Рекламации
Рекламации могат да се правят от КЛИЕНТА, в случай че:
1. Доставената стока не съответства на поръчаната от КЛИЕНТА.
2. Доставената стока е повредена при транспортирането.
3. Доставената стока има фабричен или производствен дефект.
4. Цената, обявена в сайта не съвпада с цената, която КЛИЕНТЪТ трябва да заплати.
5. Не е спазен срока за доставка, обявен в чл 5, ал. 5 на настоящия договор.
6. Рекламации по горепосочените пунктове се извършват само в момента на доставката.
7. При рекламации по горепосочените пунктове транспортните разходи се поемат от ДОСТАВЧИКА.
8. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката, съгласно чл. 7, ал. 2 на настоящия договор.
9. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
10. Рекламации се приемат по удобен за КЛИЕНТА начин – телефон, имейл или друго, като той посочва причините за предявената рекламация. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не приеме рекламация на КЛИЕНТА, ако тя е се счете за неоснователна, съгласно действащото законодателство на РБ.
11. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за становището си на посочения от него телефон или имейл, в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на рекламацията.
IX. Ограничения
1. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да копират, ползват или разпространяват текстове, картини, образи или части от сайта, без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.
2. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да претоварват онлайн магазина с фиктивни заявки или друга информация (flood).
3. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да правят screenshot на сайта без изрично писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.
4. КЛИЕНТИТЕ на този сайт нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.под., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

X. Декларация за защита на личните данни


1. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на КЛИЕНТА конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. 

ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТА е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКА може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 
 
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и 
събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Най-нови публикации - Всички публикации

Журито на COE 2017 Коста Рика обяви кафетата-победители
Журито на Cup of excellence 2017 Коста Рика обяви кафетата-победители Йордан Дъбов се завърна от Коста Рика след участието си от 23 до 26 май в престижния международен конкурс Cup Of Excellence 2017. Той е единствения европейски съдия измежду 22ма международни съдии. Освен него, състават на журито се допълва от двама американци и един новозенландец, като останалата част се заема от представители на Япония и Кореа. Всички кафета, достигнали до финала се оценяват по цвят на изпичан..
DABOV Specialty Coffee вече и в Hombry Shop, Синеморец!
DABOV Specialty Coffee има удоволствието да ти представи уникалния черноморски магазин – Hombry Shop. Ще го откриеш не къде да е, а в Синеморец. Като казваме Синеморец, няма как да не си представяме безкрайната синева на южното ни Черноморие.Традиционно, в Hombry Shop ще намериш крафт питиета, даващи разнообразие от бира и вино. Изключително подходящи за летния сезон. Като ценител на висококачествените напитки, Hombry Shop освен хубави алкохолни питиета вече предлага и хубаво, спец..